Presemelding:

Dato: 15.05.212

18.mai merkering. Tamilene krever internasjonal etterforskning av krigsforbryttelser begått mot tamiler på Sri Lanka.

Tamilsk befolkningen på Sri Lanka er blitt utsatt for mye vold og undertrykkelse i løpet av siste 60 årene. Tamilenes kamp for selvstendighet ble slått hardt ned og den 30 år lange brutale krigen ble avsluttet 18. mai 2009.

Det foregår fremdeles systematisk utryddelser av tamiler og overgrep mot tamiler på Sri Lanka selv om krigen er over.

Tamiler i hele verden ønsker å markere denne dagen som krigsforbrytelsesdagen. Vi vil prøve å vekke oppmerksomhet for tamilenes kamp for selvstendighet. Vi ber det internasjonale samfunnet om å holde folkeavstemming på den nord-østlige delen av Sri Lanka, slik at tamilene kan velge den politiske løsningen som de ønsker å ha.

Situasjon på Sri Lanka ble nylig diskutert i MR rådet. Vi ber den internasjonale samfunnet å sette sterkt politisk press på FN systemet, for å få til et uavhengig nøytralt organ til å etterforske krigsforbrytelse som fant sted på Sri Lanka.

Minnesmarkeringen vil finne sted i 5 norske byer, inkludert Oslo
I Oslo vil markeringen starte kl. 17:30 med et demonstrasjonstog fra Oslo S, som vil fortsette gjennom Karl Johans gate til Stortinget (Eidsvold Plass). Minnesmarkeringen vil deretter fortsette utenfor Stortinget fra kl. 18:00 til 19:00.

Markeringen vil også bli holdt i andre byer som Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund.

Vi håper på at dette er interessant for dere og at dere vil dekke hendelsene.

For intervjue og annet, kontakt:

Panchakulasingam Kandiah, tel: 97975308

Kannan Nagendram, mobil: 93 42 22 29

Med vennlig Hilsen

Panchakulasingam Kandiah,

Leder, Landsrådet for Eelam Tamiler (NCET)

bilde: