Presset var for svakt
- FN-talsmann mener Sri Lankas hær hadde frie tøyler i borgerkrigens siste, blodige fase:
Forfatter: Klassekampen.
http://www.klassekampen.no/

FARLIG STILLHET: FN burde ha spilt en tydeligere rolle under avslutningen av borgerkrigen i Sri Lanka i 2009, mener tidligere FN-talsmann på Sri Lanka.
- Det kommer aldri til å komme en troverdig gransking av krigen fra Sri Lanka selv. Det betyr at vi trenger en internasjonal etterforskning av det som skjedde i krigens siste fase i Sri Lanka i 2009, sier Gordon Weiss til Klassekampen.

Klassekampen treffer Weiss i Oslo, hvor han i går deltok på et seminar om Sri Lanka i regi av Amnesty Norge. Weiss var talsmann for FN i Sri Lanka fra 2006 til 2009 og har nå skrevet boka «The Cage». Tittelen referer til det lille landområdet hvor sivile tamiler ble fanget under kamphandlingene i krigens siste og svært blodige fase, da De tamilske tigrene (LTTE) ble knust av den singalesiske regjeringsstyrken. Weiss mener det har manglet en fullstendig forståelse av hva som skjedde i denne perioden.

- Jeg mener at krigen ble endt ulovlig da regjeringen brukte unødvendige mengder vold som resulterte i dødsfallene til tusenvis av sivile, sier han.

Farlig presedens

Sri Lankas regjering hevder at deres handlinger ikke førte til sivile dødsfall. En FN-rapport offentliggjort i april hevder at så mange som 40.000 sivile kan ha mistet livet.

- Det beste anslaget er på mellom 10- og 40.000. Men vi vet ikke hvor mange som døde og det er derfor en internasjonal gransking er så viktig. Ellers kan dette bli en modell for hvordan andre land løser sine interne problemer, sier Weiss.

En intern gransking av krigen skal offentliggjøres av Sri Lankas myndigheter i november. Weiss mener det ikke er noen grunn til å forvente seg en ærlig redegjøring fra Sri Lankas regjering, som han mener er «redusert til en kabal av brødre som kontrollerer økonomien, rettssystemet og media».

Weiss mener en internasjonal etterforskning er avgjørende for at ikke andre regjeringer bruker drap på sivile for å løse interne problemer.

- Sri Lankas regjering har promotert dette som en løsning for andre land med intern ustabilitet. Betyr dette av vi støtter at andre land dreper store antall sivile for å løse sine problemer? Jeg tror ikke det er verdenen vi ønsker å leve i. Regjeringen argumenterer for at de har skapt fred og at kritikk av hvordan freden ble skapt kan skape ustabilitet. Dette argumentet resulterer i et budskap om at «du kan løse et internt problem på akkurat den måten du vil, så lenge det ender med fred til slutt», sier Weiss.

Weiss mener at selv om Sri Lanka nå offisielt har fred, finnes kimene til konflikt der fortsatt.

- Det som fikk tamilene til å ta opp våpen er ikke løst. Tamilene opplever seg som andrerangs borgere i eget land. Tamilene gikk til krig i utgangspunktet på grunn av institusjonell diskriminering. Det er ingen tegn på at denne har forandret seg, sier Weiss.

Han håper og tror det internasjonale presset på Sri Lanka vil øke i årene framover.

- India har økt presset på regjeringen for en redegjøring av hva som skjedde. USA, Storbritannia, Australia og Canada har gjort det klart at om regjeringens rapport ikke er troverdig, så vil det internasjonale presset øke.

Australieren mener det internasjonale samfunnet må sikre at interne problemer løses på en akseptabel måte.

- Det er i det internasjonale samfunnets interesse å sørge for at internasjonale avtaler og lover holdes, sier han.

Et taust FN

Weiss mener blant annet manglende internasjonalt press lot Sri Lankas regjering gjøre som den ville i 2009, og at hans eget FN burde ha vært tøffere i sin kritikk av regjeringen.

- Det fantes alternativer som kunne ha vært effektive, og jeg tror større press og oppmerksomhet rundt krigen kunne ha holdt igjen noe av det som skjedde, sier han.

- FN burde ha vært mye tydeligere om det vi trodde skjedde i Sri Lanka. FN sa at de ikke var klare til å snakke om sivile dødsfall fordi de ikke kunne verifisere antallet døde. Dette mener jeg var et utilstrekkelig svar på situasjonen, sier Weiss.

Han mener dimensjonene på det som skjedde gjør det nødvendig å stille spørsmål ved FNs effektivitet på Sri Lanka.

- Og FN har erkjent dette selv, gjennom rapporten fra april. Denne slår fast at FNs handlinger ikke var tilstrekkelige og at det bør gjennomføres en gjennomgang av hvordan FN svarte på situasjonen, sier han.

FN forlot Tamiltigrenes hovedkvarter Kilinochchi i september 2008. I krigens sluttfase var de tamilske områdene så godt som tomt for internasjonale observatører og regjeringen hadde stor informasjonskontroll.

- Hvis du ikke blir fulgt med på av internasjonale observatører eller media finnes det ingen grunn til å legge bånd på deg selv, og du ender opp med å gjøre det du vil, og vektlegger rask militær framgang framfor internasjonal humanitær lov, sier Weiss.

I krigens siste periode hadde regjeringen stor kontroll over situasjonen, og LTTEs kapasitet var redusert betydelig. Likevel ble blant annet luftskyts brukt mot områder hvor det befant seg store antall sivile.

- Kunne regjeringen ha senket tempoet på beleiringen, redusert bruken av tunge våpen, brukt bakkestyrker framfor bombing fra luften? Ja, sannsynligvis. Men det er ikke opp til meg å avgjøre, og det er derfor jeg argumenter for en internasjonal etterforskning i Sri Lanka. Jurister må til for å vurdere hvorvidt de riktige mengdene vold ble brukt i krigens siste fase, sier Weiss.

Globalpolitiske forhold bidro også til å gi Sri Lankas regjering det handlingsrommet de ønsket seg.

- USA var i overgangen mellom Bush og Obama-administrasjonene, og folk var distrahert av den globale finanskrisa.

Weiss mener likevel mye av presset som kunne lagt bånd i Sri Lanka måtte komme fra Asia.

- Uten at India og Kina bidro med å legge press på regjeringen var det vanskelig å ha innflytelse på situasjonen, sier han.