Muillivakal og det som skjedde med tamilske nasjonen 18.mail 2009 er en
tankekorset for menneskeligheten i vår nye historie. Over 40 000 tusen
mennesker ble likvidert fordi de krevde frihet for å leve i sitt land. Etter
uavhengighet fra Storbritannia har den singalesiske maktapparat utført
planlagt angrep mot tamilene.

http://www.vimeo.com/23899512

En singalesisk professor Jude Lal Fernando
forteller om det som har skjedd og skjer med tamilske nasjonen på øya.

bilde: