18. mai markeres som krigsforbrytelsesdagen av tamiler over hele verden, også i Norge. Hva er bakgrunnen? Hvorfor er 18. mai viktig?

De siste 60 årene har det pågått en brutal undertrykkelse av tamiler på øya Sri Lanka. Dette skjer gjennom en etnisk ekskluderende politikk, praktisert av forskjellige singalesiske regjeringer i Colombo. Tamiler behandles som annenrangs borgere og har blitt fratatt sine landområder i øst og nå i nord på øya.

Tamilenes 30 år lang ikke-voldelige kamp for selvstyre ble møtt med gjentatte voldelige sanksjoner. Resultatet ble en 30 år lang borgerkrig, som endte med enormt mye vold mot sivile i mai 2009.

Krigen mot tamilene ble avsluttet 18. mai 2009. I tida etterpå har tamilene blitt utsatt for militær overvåking, okkupasjon og mishandling, særlig overfor unge kvinner. Nordlige Sri Lanka er okkupert av mer enn 100.000 singelesisk soldater. Tung bevæpnede soldater er overalt og passer på at ingen ytrer seg kritisk mot regjeringen. Hverdagslivet er preget av frykt og folk forsvinner daglig. Unge jenter misbrukes av soldater.

Regjeringssoldater har tatt over hjemmene til tamiler som er internert, og som nektes å vende tilbake. Av de 350.000 sivile som ble internert etter krigens slutt for to år siden, bor fremdeles titusener under forferdelige kår.

Sri Lankas regjering klarte å luke vekk internasjonale organisasjoner, observatører og internasjonale medier allerede høsten 2008, da den forberedte den blodige offensiven. Ingen nøytrale parter har fått lov til å komme inn i disse områdene ennå. Situasjonen er godt fremstilt ved et skjult opptak utført av Channel 4 news den 20.april.2011. se link: http://www.channel4.com/news/sri-lanka-evidence-of-ongoing-repression-an....

I slutten av april ga et ekspertpanel i FN ut en 214 siders rapport. Rapporten konkluderer med at Lankesisk regjeringen utførte alvorlige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det bemerkes at det foreligger utallig mange bilder og videobevis som viser at folk ble utsatt for grov vold. Fanger med bakbundne hender ble skutt og drept. Link: http://www.channel4.com/news/sri-lanka-war-crimes-video-womans-body-iden... (obs. Sterke bilder).

Videre forteller rapporten at regjeringen slapp inn for lite mat og medisiner til de skadede i krigens siste fase. Røde Kors og andre humanitære organisasjoner ble nektet adgang til krigssonen, slik at mange sivile liv gikk tapt. Sykehusene ble bombet regelmessig og titusener ble utsatt for tung artilleri og granatangrep i den såkalte ”ikke-angrepssonen”. Antall døde er oppjustert til 40.000 mennesker bare i perioden mellom januar og mai 2009. Politiske fanger ble torturert og drept under og etter krigens slutt.

Den tamilske befolkningen på Jaffna-halvøya er nå halvert i forhold til folketallet på 1980-tallet. Flere rapporter, seneste FN-rapporten, konkluderer med at den sri lankiske regjeringen har begått alvorlige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Det er også mistanke om folkemord, som må undersøkes grundigere.

Tamilenes kamp for frihet og likeverd er nå fått en internasjonal dimensjon. Landsrådet for Eelam Tamiler (NCET) i Norge har nylig anmeldt president Rajapakse, hans bror som er forsvarsminister og 18 høyerestående militære offiserer for folkemord. Disse sakene vil trolig få konsekvenser for Sri Lanka på sikt.

Tamilene krever at alle kortene må legges på bordet. En uavhengig domstol må få ubegrenset tilgang til landet og folket slik at en troverdig etterforskning kan finne sted. Srilankiske myndigheter er anklaget i saken, slik at rettssaken må føres utenfor landets egne grenser.

Hvis FN og det internasjonale samfunnet ikke tar tamilenes krav alvorlig, vil dette svekke tilliten til FN-systemet. Ban Ki-Moon må finne en utvei slik at krigsforbryterne blir stilt overfor den internasjonale straffedomstolen (ICC). Norge og de andre giverlandene spilte en viktig rolle på Sri Lanka under den fredelige perioden. Disse landene må være tydelige slik at tamilene kan få verdighet tilbake. Hvis ikke vil tamilene bli ytterligere forfulgt og undertrykt på øya i årene framover.

bilde: