• Borgerkrigen på Sri Lanka ”tok slutt” for 2 år siden og tamilene er blitt gjort til slaver i sitt eget land. Dagens situasjonen kan beskrives slik:

o Flere tusener interne flyttninger
o Mer enn 100 000 enker som stadig utsettes for misbruk og mishandling
o Fremdeles unntakstilstand slik at millitære og makt apperatet har utvidet fullmakter
o Store landområder koloniseres av millitære og tamilene nektes tilgang til hjemmene deres og deres næringsgrunnlag.
o Drap og forsivinnger er daglig kost

• Nylig kom FN med en rapport som forteller at det er blitt utført alvorlige kriogsforbryttelser og forbryttelse mot menneskeheten særlig under siste fasen av Krigen. Videre står det i rapporten at:

o Mer enn 40 000 mennesker ble drept under siste offensiven og regjeringen har bevist bombet sivilbefolkningen og sykehusene
o Regjeringen nektet mat og medisiner til store deler av befolkningen
o Det ble utført alvorlige krigsforbryttelser som voldtekt, tortur og drap av krigsfanger og sivilbefolkningen.

FN anbefaller en uavhengige internasjonal etterforskning av dette og vi krever at fredsnasjonen Norge må ta initiativ og krigsforbrytterne må dømmes.

Tiden renner ut. Tamilene er i ferd med å forsvinne fra Øya. Stopp folkemord.

bilde: