Norsktamilske ungdommer terrorstemples av myndighetene i Sri Lanka, skriver Vithya Nareshkumar, medlem av Tamil Youth Organization (TYO)

Kilde: Aftenposten

29. mars var dagen jeg, som en norsktamilsk ungdom, våknet opp til en verden hvor jeg var blitt stemplet som terrorist av den Sri Lankesiske regjeringen.

Et stempel jeg, på lik linje med et hundretalls av norsktamilske, ble påført for å være medlem av organisasjonen Tamil Youth Organization (TYO). En organisasjon som hjelper tamilske ungdommer i diasporaen og tamiler i okkupert Eelam. Ikke bare vi, men også 15 andre organisasjoner i diasporaen har fått dette stempelet.

Dette vil i praksis si at enhver politiker, hjelpearbeider eller en fra det sivile samfunnet som samarbeider med oss eller mottar hjelp fra oss vil bli behandlet som kriminelle.

Det vil også si at medlemmer fra TYO ikke kan besøke sitt eget hjemland uten å risikere å bli arrestert under «Prevention of Terrorism Act (PTA)».

TYO ønsker å være et sted hvor ungdommer kan samles for å dele tanker og idéer, et sted for å motivere hverandre til å gjøre noe som kan være nyttig for det samfunnet de lever i. Organisasjonen har med andre ord en visjon om å være et organ som tilrettelegger forholdene for at ungdommene skal kunne leve som verdige samfunnsborgere. Vi jobber også for at tamilske ungdommer som lever i en flerkulturell hverdag ikke glemmer sine røtter.

At slike handlinger gjør oss til terrorister er ubegripelig.

Etter Sri Lankas uavhengighet fra Storbritannia i 1948 økte diskrimineringen og undertrykkingen av tamilene. Språket ble visket bort og jobbene ble fratatt. Tamilske studenter måtte få høyere karaktersnitt enn singalesiske studenter for å komme inn på universiteter. De fredelige demonstrasjonene for å sikre våre rettigheter ble møtt med vold.

I dag, etter borgerkrigens slutt i mai 2009, er tamilenes situasjon den samme som i 1948: Forfølgelser, voldtekter, kidnapping og en hverdag fylt med frykt.

Terroriststempelet mot organisasjoner i diasporaen, som blant annet jobber for en internasjonal etterforskning av Sri Lanka for menneskerettighetsbrudd, er det siste stikket mot tamilenes frihetskamp.

Forbudet på de tamilske organisasjonene i diasporaen blir, uten tvil, brukt til å skape en skillevegg mellom tamiler i utlandet og tamiler i okkuperte Eelam.

Den Sri Lankesiske statens overordnede strategi er å tilintetgjøre all bevis på folkemordet som foregikk på Sri Lanka. At dette terrorstemplet kom under en uke etter at FN annonserte at folkemordet på Sri Lanka måtte etterforskes for menneskerettighetsbrudd, sier sitt.

Vi vil at Norge skal fordømme at så mange norsktamilske ungdommer blir påført et så sterkt og grusomt stempel, som terrorist, uten noe grunnlag.

Dette stempelet som den Sri Lankesiske regjeringen har påført meg, gjør meg sint, men ikke trist. Det gir meg større mot og jeg er mer besluttsom enn noensinne til å fortsette å kjempe for mitt folk.

Hvis dette er situasjonen for oss tamiler som bor i frihet i demokratiske Norge grøsser jeg av tanken på hva mitt folk gjennomgår i Sri Lanka uten hverken rettigheter eller frihet.

bilde: