PRESSE MELDING
09.10.13
Diasporaens grasrotorganisasjoner møter norske stortingsrepresentanter med oppfordring om umiddelbar oppmerksomhet rettet mot militær okkupasjon og bosetninger i Tamilenes hjemland.

Oslo – En delegasjon av diaspora Tamiler, ledet av «The International Council of Eelam Tamils» (ICET), med deltakelse av «British Tamils forum» (BTF), møtte stortingsrepresentanter fra samtlige stortingsparti i Norge for å diskutere den pågående krisen; militær okkupasjon og singalesisk bosettingskolonialisme. I lys av Norges rolle som en fredstilrettelegger, drøftet tamilske representanter den problematiske rollen til Erik Solheim, som vippet paritetsstatusen i mot LTTE under fredsprosessen. De snakket med stortingsrepresentantene om hvordan Norge kan bidra mer konstruktivt til å danne bærekraftig fred på øya ved direkte handling mot det strukturelt pågående folkemordet av den tamilske nasjonen.

"Fire år etter krigen, står den tamilske nasjonen overfor alvorlige kriser; total militær okkupasjon og singalesisk bosetting i nord og øst, ødeleggelsen av LTTE, og at det har blitt et faktum at suverenitet er fortjent – etter et tiår med politikk som støtter militarisering og statlig sponset bosetning av tamilenes hjemland ", sier Krisna Saravanamuttu, talsperson for ICET. Stortingsrepresentantene fra samtlige parti ble enige om at Norge kan, og må, gjøre mer for å rette opp sine egne feil fra fredsprosessen gjennom restriktive sanksjoner mot alle personer og organisasjoner som er involvert i okkupasjonen.

De tamilske representantene og de norske stortingsrepresentantene snakket detaljert om den pågående krisen. Det ble spesielt diskutert om demilitarisering i nord og øst som forutsetning for reell forsoning. Øvrig, ble Norge anmodet av den tamilske delegasjonen til å ha en ledende rolle for å kunne få igjennom en resolusjon i UNHRC mot Internation Independent Investigation. De tamilske representantene kunne ikke legge nok vekt på hvor viktig det er å få fred på øya basert på selvbestemmelse gjennom en FN-overvåket folkeavstemning, og ikke påtvungne løsninger fra det internasjonale samfunnet (som t.d. Northern Provincial Council).

Slutten på en krig, garanterer ikke fred; konflikten på øya er langt i fra over og det blir stadig utført vold mot det tamilske folket i deres hjemland. Norge kan rette opp feilene fra fredsprosessen ved å være en sterk stemme mot Sri Lankas forbrytelser mot det ubevæpnede og forsvarsløse tamilske folket. Våre representanter vil fortsette å møte norske tjenestemenn og stortingsrepresentanter for å kunne fortsette arbeidet vårt både før og etter landets valg.

ICET er et ikke-partisk organ og inkluderer blant annet partimedlemmer fra; Kristelig folkeparti, Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Kontakt: 90641699, stevenpk@online.no

bilde: