Mandate

Diasporaens anliggender i Norge: Politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle.

Organisasjonen vil jobbe for å fremme tamilidentitet, integrering og velferd. Gjennom engasjement i ulike aspekter av anliggender for Eelam tamiler i diaspora som tamilsk identitet (språk og arv), kultur, utdanning, integrering og velferd, vil organisasjonen fremme Eelam tamilenes interesser i det norske samfunnet.

Internasjonale anliggender for diasporaen

organisasjonen vil koordineres med Eelam tamiler i andre land og sette søkelyset på internasjonale felles anliggender for Eelam tamiler.

Arbeide for uavhengighet, suverenitet og utvikling for Eelam tamiler i deres hjemland:

Organisasjonen vil støtte opp om formasjonen av en uavhengig og suveren stat for Eelam tamiler i nordlige og østlige deler av Sri Lanka. Dette er basert på at tamilene på Sri Lanka utgjør en egen nasjon, med et eget tradisjonelt territorium. Tamilene har selvbestemmelsesrett og har rett til å danne en uavhengig og suveren stat som følge av mandat gitt av befolkningen ved siste frie valg på Sri Lanka i 1977 og som 98,95 prosent av Eelam tamiler i Norge ga sitt mandat til under folkeavstemningen 10.05.09. Denne refereres som Norsk Tamilsk Mandat 2009 (NTM-2009). Organisasjon skal arbeide for anerkjennelse og aksept av Tamil Eelam hos det internasjonale samfunnet.