Norske tamiler er svært skuffet over Stoltenberg og Solheim Skriv ut E-post

Landsrådet for Eelam tamiler

Pressemelding

23.9.2010

- Norske tamiler er svært skuffet over Stoltenberg og Solheim

I flere intervjuer i gårsdagens aviser hevder statsråd Erik Solheim at tamilene i Norge ønsker å samarbeide med president Rajapakses regime på Sri Lanka.

- "Jeg lurer rett og slett på hva Solheim bygger påstanden sin på? Hvilke norske tamiler har uttalt at de ønsker samarbeid med Rajapakses regime?" Jeg stiller meg uforstående til denne påstanden, sier Panchakulasingan Kandiah, leder i Landsrådet for Eelam tamiler.

– Vårt standpunkt i denne saken ble framført klart og tydelig i et møte i Utenriksdepartementet 13.09.2010. Vi presiserte at vi ikke ønsker samarbeid med et regime som har begått alvorlige krigsforbrytelser, og som står ansvarlig for grove menneskerettighetsbrudd. Vi vil ikke samarbeide med et regime som nekter FN å granske situasjonen i landet. Enten har ikke ministeren blitt orientert om standpunktene våre, eller så velger han å overse oss, sier Kandiah.

- Norge er det første vestlige landet som tar Sri Lanka inn i varmen, heter det i en rekke artikler i går. Dette er svært skuffende. Vi tamiler trodde ikke den norske regjeringen ville normalisere forbindelsene til et regime som har utsatt tamilene for store lidelser, og som fortsatt holder opp mot 100.000 tamiler i interneringsleire, sier Kandiah.

- Det blir ingen forsoning på Sri Lanka uten en rettferdig politisk løsning. Borgerkrigen tok slutt for over et år siden, men minst 60.000 familier mangler fortsatt tak over hodet, og vi opplever en hard koloniseringspolitikk i de tamilske områdene. Det bidrar neppe til forsoning at den norske regjeringen tar dette regimet inn i varmen, avslutter Kandiah.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med Panchakulasingam Kandiah: Tel: 979 75 308.

E-mail: leder@ncet.no