Muillivakal og det som skjedde med tamilske nasjonen 18.mail 2009 er en
tankekorset for menneskeligheten i vår nye historie....

18. mai markeres som krigsforbrytelsesdagen av tamiler over hele verden, også i Norge. Hva er bakgrunnen? Hvorfor er 18. mai viktig...

18. mai markeres som krigsforbrytelsesdagen av tamiler over hele verden, også i Norge.
i oslo
Sted: Stortinget
...

Landsrådet for Eelam Tamiler i Norge (NCET) krever at norske myndigheter etterforsker drapet på sivile tamiler under borgerkrigen på...

• Borgerkrigen på Sri Lanka ”tok slutt” for 2 år siden og tamilene er blitt gjort til slaver i sitt eget land. Dagens situasjonen...

En ny FN- rapport konkluderer med at Sri lanka begikk krigsforbrytelser. Under krigen har tamilene klart og tydelig sagt til...

Sri lanka har ført krigen mot tamiler både militært, politisk så vel som kulturelt
Sykehus, skoler og offentlig bygninger har...

Hvordan kan en stat som selv har utfort krigsforbrytelse og forbrytelse mot menneskeheten selv kan etterforske saken. Internasjonale...

Sri lanka har ført krigen mot tamiler både militært, politisk så vel som kulturelt

Sykehus, skoler og offentlig bygninger...

Bakgrunn

Tamilene på Sri Lanka er et eget folkeslag med egen kultur, språk og identitet. Vi har kjempet for våre rettigheter...

Sider