Sri lanka har ført krigen mot tamiler både militært, politisk så vel som kulturelt
Sykehus, skoler og offentlig bygninger har vært mål for tungt artilleri, kasse bomber og luftangrep fra regjeringen. I siste fasen av krigen i 2009 oppga regjeringen en sikkerhetssone der folk kunne samle seg. Senere har de brukt tungt artilleri, kasse bomber mot sikkerhetssonen som de selv hadde erklært. Heller ikke FN-gruppen ble sluppet inn i krigssonen, da FN ba om det.

Advarer om sterke bilder! : http://www.warwithoutwitness.com/index.php?option=com_phocagallery&view=...

Ingen journalister eller medier fikk slippe inn i området. Ingen fikk snakke med tamilene i interneringsleirene. Hva hadde de å skjule?

Hvorfor splitte en familie slik at mor, far og barna ble separert i forskjellige leirer. Mange er forsvunnet fra disse leirene.

Konvensjonen om folkemord sier følgende:

folkemord betyr enhver av de følgende handlinger begått i den hensikt å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan

(A)å drepe medlemmer av gruppen;

(B)å forårsake alvorlig legemlig eller psykisk skade på medlemmer av gruppen;

(C)bevisst å påføre gruppen livsvilkår å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;

(D)å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;

(E)Med makt å overføre barna fra gruppen til en annen gruppe.

de følgende handlinger skal straffes:

(A) folkemord;
(B) sammensvergelse om å begå folkemord;
(C) direkte og offentlig oppfordring til å begå folkemord;
(D) forsøk på å begå folkemord;
(E) medvirkning til folkemord.

De siste hundre årene har verden vitnet flere folkemord. Og den største og mest kjente er jødeutryddelsen av nazi-Tyskland under 2. Verdenskrig. Andre folkemord:

Det osmanske regimet Ungtyrkerne drepte ca. 1 000 000 til 2 000 000 armenere, assyrere og grekere mellom 1915 og 1919.
Saddam Hussein startet i 1988 anfalkampanjen mot kurderne i Nordirak som kulminerte i gassangrepet på Halabja. Kampanjen er karakterisert som folkemord av blant andre Human Rights Watch
Røde Khmer drepte 1.7–2 000 000 kambodsjanere fra 1976 til 1979 i et forsøk på å definere et ideologisk år null.
Folkemordet i Rwanda; 800.000 tutsier og moderate hutuer ble massakrert av hutumilitser i 1994.
Balkan 1991-1996 - Serbisk folkemord på muslimer i Bosnia.

Men i altfor mange tilfeller, har verdenssamfunnet sviktet i å kunne ta tiltak i god tid. Advarsler har blitt ignorert og det har kostet livet til flere millioner uskyldige menneske.

På Sri Lanka har nærmere 200 000 sivile tamiler blitt drept av regjeringen siden krigen brøyt ut på øya. Klare bevis henviser til at dette er noe mer enn en krig mellom to raser. Flere løfter har blitt brutt, og ord har forsvunnet i luften. Selv om Sri Lanka offisielt erklærte fred på øya, for snart ett år siden, er det fortsatt mange uskyldige liv som går tapt.

Verdenssamfunnet kan ikke begå den samme feilen flere ganger, de må gripe inn for å finne den beste løsningen. Det er bevist for å være mulig: Dersom noen land sammen går virkelig inn for noe, så er alt mulig; Kosovo ble uavhengig i 2008, selv om FN per dags dato ikke har anerkjent Kosovo som en uavhengig stat.

Sykehus, skoler og offentlig bygginger har vært mål for tungt artilleri, kasse bomber og luftangrep fra regjeringen. I siste fasen av krigen i 2009 oppga regjeringen en sikkerhetssone der folk kunne samle seg. Senere har de brukt tungt artilleri, kasse bomber mot sikkerhetssonen som de selv har erklært seg. Heller ikke FN-gruppen ble slippet i krigssonen, da FN ba om det.

Ingen journalister eller medier fikk slippe inn i området. Ingen får snakke med tamilene i interneringsleirene fritt. hva hadde de å skjule?

Hvorfor splitte en familie slik at mor, far og barna ble separert i forskjellige leiere. Mange er forsvunnet fra disse leiere.

Ledende personer som har jobbet politisk med LTTE deri blant leder for LTTES politiske fløy og fredssekretær og deres personale som ville overgi til FN tok kontakt med med FN og media. FN ba dem komme med hvitt flagg. Disse personer ble likvidert av Sri lankesike militære når de vil overgi seg.

Sri lanka har budd alle regler i en krig. I dag forsetter Sri lanka krigen mot tamiler både militært, politisk så vel som kulturelt.

bilde: