En ny FN- rapport konkluderer med at Sri lanka begikk krigsforbrytelser. Under krigen har tamilene klart og tydelig sagt til omverden at Sri lanka har som mål å utrydde tamilene fra øya. Selv om krigen er avsluttet ligger det ingen tegn til politisk løsning for konflikten med tamilene. Tvert i mot Sri lanka okkuperer tamilenes områder. For hverdag som går blir det verre og verre for tamilene. Tiden er i fred med å renne ut. Internasjonale samfunn bør komme i banen med handelkraft.

Rapport: http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf

bilde: