Category Archives: Ukategorisert

9-års minnemarkering av massakren på tamilene.

Som ved en rekke andre massakrer og folkemord i nyere tid, var verdenssamfunn også i maidagene 2009 vitne til nedslakting av mennesker. Bli med å markere 18. mai. Dagen for et av de blodigste og tristeste kapiteler i nyere historie. Internasjonale eksperter antydet i 2009 som «de verste krigsforbrytelsene i dette århundret».

Vi skal minnes de døde. Bak hver av dem som gikk i døden står tusener tilbake og sier – ikke svikt oss igjen!

 Oppmøte fredag 18 mai kl. 17:15 ved Oslo Sentralstasjon. Minnemarkering foran Stortinget kl.18:00

Massakrene på tamilene: Norge, still Sri Lanka til ansvar i Sikkerhetsrådet!| Gabriel Edwin Rosairo

Kilde: aftenposten.no

Sri Lanka vil hverken endre lovene eller straffeforfølge egne krigsforbrytere. Norge, som tidligere fredstilrettelegger, fortsetter å tie. Er det slik at den som tier samtykker?

Kilde: aftenposten.no

Oppfølgingsrapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) 26. februar – 23. mars 2018 om fremdriften i arbeidet med å fremme forsoning, ansvar og menneskerettigheter i Sri Lanka, burde være en tankevekker.

Myndighetene har ikke vist evne eller vilje til å ta opp saker som straffefrihet for grove lovbrudd, misbruk av internasjonale menneskerettighetslover og alvorlig brudd på internasjonal humanitærrett, heter det.

OHCHR oppfordrer medlemslandene til å finne andre løsninger, inkludert universell jurisdiksjon, for å fremme ansvarlighet hos myndighetene.

Gabriel Edwin Rosairo

Verdiløse avtaler

Høykommissæren ser nå ut til å ha innsett det tamilene har sagt og ment i 70 år, noe også Norge har erfart. Avtaler som blir inngått med staten Sri Lanka, er ikke verdt papiret det er skrevet på. Oppretting av en sannhetskommisjon, kontor for savnede personer og kriminalisering av ufrivillige forsvinninger er noen av de 25 punktene som staten forpliktet seg selv til å gjennomføre i henhold til resolusjon nr. 30/1, oktober 2015.

Tidsfristen ble senere forlenget med ytterligere to år i 2017, med resolusjon nr. 34/1, etter anmodning fra Sri Lanka.

Ekstrem vold

Pr. i dag har lite eller ingenting skjedd. Høykommissæren konkluderer med at anklager om tortur, overvåking (av pårørende, sivilsamfunn og menneskerettsaktivister), mangel på tilstrekkelig fremgang i gjennomføringen av tillitsskapende tiltak som tilbakeføring av beslaglagte eiendommer, oppheving av antiterrorlov og frigivelse av politiske fanger, kan ha motvirket regjeringens reformarbeid.

Høykommissæren er også bekymret for etniske gnisninger i et land som har opplevd en syklus av ekstrem vold omtrent hvert tiende år, ledsaget av politisk manipulasjon, feilinformasjon, hatprat og agitasjon gjennom sosiale medier. Voldshandlingene mot muslimene i begynnelsen av mars i år bekrefter høykommissærens bekymring.

Tamilene brukt i maktspill

Tamilene er smertelig klar over at dagens regjering i Sri Lanka er en hellig ku for India og vestlige land for å holde Kina i sjakk. Tamilene blir ufrivillig brukt i dette maktspillet som også Norge er en del av.

Tamilene forventer at Norge, sammen med de nordiske landene som bidro med våpenhvileobservatører, tar i bruk sin moralske og legitime autoritet og arbeider for at FNs sikkerhetsråd overtar oppfølgingen av Sri Lanka. Dette bør føre til at staten Sri Lanka fortsatt holdes under oppsyn av OHCHR.

Det må opprettes sak i Den internasjonale straffedomstolen der krigsforbryterne blir stilt til ansvar.

Norge må også oppmuntre verdenssamfunnet til å legge til rette for en folkeavstemning blant tamilene for et eventuelt selvstyre. Norge som tidligere fredstilrettelegger må ikke la FNs høykommissærs anmodning om å finne andre løsninger, inkludert universell jurisdiksjon, ende opp i et blindspor.